HuonoHuonoHuonoHuonoHuono
 

 suuria tekoja

Viikon tekeminen

Leikkikää päivän tai viikon ajan kotona tai koulussa "salaista ystävää." Kirjoittakaa kunkin osallistujan nimi irralliselle paperilapulle ja jakakaa laput osallistujille. Toisille ei saa kertoa kenen nimen sai. Lapun saaja on sen henkilön "salainen ystävä", jonka nimen sai lapussa. Salaisen ystävän tehtävä on tehdä ystävälleen salaa mukavia, hyviä tekoja. Ajan päätteeksi arvaillaan ja lopuksi paljastetaan kuka oli kenenkin ystävä.

Viikon ajatus

Missä asiassa sinä olet hyvä? Televisiossa on nykyään paljon kykyjen esittelyohjelmia: voit kilpailla laulamisessa, tanssimisessa, kokkaamisessa, seikkailijana tai vaikka muotisuunnittelijana. Myös lapsille on omia kilpailujaan. Moni haluaa olla jossakin asiassa erityisen hyvä.

Raamatun mukaankin meillä on kaikilla erilaisia lahjoja, siis asioita, joissa olemme hyviä. Erilaiset lahjat ovat hyviä, Jumalan meille antamia asioita. On ihan hieno juttu kehittää itseään ja omia kykyjään. Raamattu luettelee kuitenkin hieman erilaisia asioita kuin nykyajan televisio, joissa ihminen voi olla hyvä. Raamatun mukaan ihmisen lahja voi olla esimerkiksi lahja palvella, johtaa tai rohkaista toisia tai lahja auttaa köyhiä.

Millaisia lahjoja sinulla on tehdä hyvää? Millä tavalla voisit harjoitella ja kehittää niitä lahjoja?

 

Viikon aihe ja raamatunteksti

pieni pyha hetki2. sunnuntai loppiaisesta: Jeesus ilmaisee Jumalallisen voimansa

Liturginen väri: Vihreä

Alttarikynttilät: Kaksi alttarikynttilää

Toinen lukukappale: Room. 12: 6-16

Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.


askartelu

pelitjaleikit

pyhatjuhlat

moniakulttuureja